• Винпром

ВИН.С.Индустрийс ООД

ВИН.С.Индустрийс ООД e една от най-модерните рафинерии за дестилати и зърнен спирт в България, и на Балканите. Разположеният на над 100 000 кв.м. в с. Церковски, (община Карнобат) завод е открит през 1995 г. с най-модерните технологии и оборудване.

ЕТАНОЛ

Премиум качество чист етилов алкохол – пшеничен, царевичен, ръжен. Производствената линия е с капацитет от 60 000 литра на денонощие.

ПРОДУКЦИЯ

Видове произвеждани продукти

1. ЕТАНОЛ - премиум качество чист етилов алкохол

1. ЕТАНОЛ - премиум качество чист етилов алкохол

1. ЕТАНОЛ - премиум качество чист етилов алкохол

Премиум качество чист етилов алкохол

Етанолът е продукт на алкохолна ферментация на висококачествени зърнени суровини, последва от дестилация и ректификация. Чистият етилов алкохол е основният продукт произвеждан от ВИН.С. Индустрийс. За производството му се използват висококачествени пшеница и царевица, отглеждани без ГМО. Работният ни цикъл е затворен, без да имаме отпадъчни продукти. Етанолът произведен от зърнени култури има по-добри качествени показатели в сравнение с добивания от меласа спирт.

Премиум качество чист етилов алкохол е без примеси, с чистота над 96%, с изключително високо качество, доказано чрез многократни изследвания в реномирани европейски лаборатории. Допълнително, продуктът преминава през постоянни изследвания за гарантиране на качеството в нашата лаборатория. Продуктът притежава сертификат за чистота и е съобразен с изискванията на регламент 1001/ 2008 на ЕК. Премиум качество чист етилов алкохол произвеждан от ВИН.С.Индустрийс е изключително подходящ за производството на висококачествени алкохолни напитки.

2. Етанол - денатуриран етилов алкохол

2. Етанол - денатуриран етилов алкохол

2. Етанол - денатуриран етилов алкохол

Денатуриран етилов алкохол, негоден за човешка консумация

Денатурацията е процес, при който към етиловия алкохол се добавя комбинация от денатуранти (химически вещества), които го правят негоден за човешка консумация и му придават специфичен мирис, цвят и вкус. Произвеждаме денатуриран етанол по Общ Европейски метод и по различни специални методи. Използва се за производство за дезинфектанти, така също и в козметичната и фармацефтичната промишленост.

3. DDGS

3. DDGS

3. DDGS

Високопротеинов фураж за различни групи животни.

Посредством Цеха за сушене и гранулиране се извършва обработката на зърнения остатък след извличането на алкохолното съдържание при дестилацията и се получава сух продукт, наречен DDGS /Dried Distillers Grains with Solubles/. При дестилацията на зърнен спирт се получава остатъчен продукт, наречен шлемпа/ суровина за производството на DDGS /. В натурален вид шлемпата не може да бъде депонирана в околната среда, а от друга страна съдържа компоненти, които след обработка намират приложение в различни индустрии. С инсталацията за сушене и гранулиране ВИН.С Индустрийс отговаря на екологичните изисквания за преработка на зърнения остатък като същевременно произвежда изключително качествен високопротеинов продукт, използван преди всичко като компонент към фуражи. Продуктът е отличен заместител на забранените и скъпи костни и рибни брашна, а поради по ниското съдържание на мазнини е предпочитан пред различните видове шротове. Проектът на инсталацията, технологията и доставеното оборудване е на водещата компания VETER TEC Германия. DDGS-производството на ВИН.С Индустрийс се предлага както в прахообразен, така и в гранулиран вид, в малки, големи разфасовки и насипно.

4. Зърнен дестилат

4. Зърнен дестилат

4. Зърнен дестилат

Висококачествен зърнен дестилат от зърнени и малцувани зърнени култури

Произвежданият от ВИН.С.Индустрийс зърнен е с високо качество и изключително подходящ за стареене в дъбови бъчви и превръщането му в отличен зърнен дестилат за блендиране. Използваната изходна суровина е зърно и малц, която посредством процеса на ферментация се превръща в мъст и преминава през дестилация. Впоследствие зърнения дестилат старее в новият ни склад с над 2000 дъбови бъчви.

5. Винен дестилат

5. Винен дестилат

5. Винен дестилат

Винени дестилати за висококачествени ракии и бренди

На територията на завода са изградени няколко инсталации с непрекъснато действие за получаване на винен дестилат, с много висок контрол на качеството. Изградени са и инсталации с периодично действие,т.наречени шараански казани, които позволяват да се извършва дестилация на селектирани партиди виноматериали. Дестилатите, произведени във ВИН.С Индустирийс, отлежават в дъбови бъчви от Франция, България и САЩ. Висококачественият продукт намира отлично приложение в производството на традиционни български ракии.

6. Биоетанол

6. Биоетанол

6. Биоетанол

Биоетанолът като възобновяем енергиен източник

Производството на биогорива (биодизел, биоетанол, биогаз) е най-добрата възможност за смекчаване на екологичните вреди от горивата на петролна основа. Биоетанолът е възобновяем енергиен източник, заместител или добавка към традиционния бензин. Биоетанолът не само се характеризира с по-високо октаново число и съответно осигурява по-ефективната работа на двигателя, но и отделя по-малко вредни емисии в атмосферата. Биоетанолът няма токсични съставни части, без съдържание на сяра е и има безотпадно производство. Инсталацията на ВИН.С Индустрийс е проектирана по последните технологии за обезводняване на молекулярно ниво, при която не се използват вредни за околната среда и човека реагенти и е напълно автоматизиран процес, позволяващ производството на продукт с много високо постоянно качество, отговарящ на европейските норми за биогоривата.

Contact Us

Свържи се с нас

АДРЕС

бул. "Джеймс Баучер" 83-85
София, България

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник - Петък +
9 AM - 6 PM
Събота - Неделя +
Почивни дни

КОНТАКТИ

Тел +
+359 (0) 2 962 20 30
Email +
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

УСЛОВИЯ